Strukturalne staklene fasade

  Polustrukturalna staklena fasada

  Kontinuirana staklena fasada

    Spider staklena fasada

 


INFO

Fasada kao lice zgrade predstavlja bitan estetski dio. Osim zaštitne, fasada dakle ima i estetsku funkciju. Upravo staklene fasade predstavljaju nezaobilazan dio današnje arhitekture zbog modernog i atraktivnog izgleda. Izrađuju se iz aluminijskih profila prilagođenih isključivo za izradu staklenih fasada.