+385 42 676 166 ga-ma-team@vz.t-com.hr

GA MA TEAM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvdonju, trgovinu i usluge
GA MA TEAM d.o.o.

Sjedište: HR-40328 DONJA DUBRAVA, Podravska 10

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-08/1086-2 od 27.05.2008. za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070028361

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna, uplaćen je u cjelosti

Poslovna banka:

IBAN:

OIB (VAT ID): HR 64235470666

Uprava: Antun Detelj, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno